BIG vs Small Lures CHALLENGE

Headbanger Shad 22 cm Extra Tails

Headbanger Lures

€4,90(€6,15)

Ändra färgen på tailen! För Headbanger Shad 22 cm.