Gunki

Gunki är välkända för deras variation av beten, och dem har många hårdbeten som levererar stor fisk.